Energie Monitoring

Energiemonitoring is een manier om energiegebruik te beheersen, gebaseerd op het bekende axioma: "Wat niet is te meten, is ook niet te managen".
Energiemonitoring stelt energiebeheerders in staat om terugkoppeling te verkrijgen over hoe processen draaien in de huidige situatie, wat de resultaten zijn van†besparingsmaatregelen†en kan tenslotte gebruikt worden om prognoses te maken van het energiegebruik in specifieke periodes of nieuwe situaties.
Het doel van energiemonitoring is om het management informatie te verschaffen, door middel van het bepalen van de relatie tussen het energiegebruik en KPI's (Key Performance Indicators) zoals productie, gebouwbezetting, weersinvloeden, enzovoort. De managementinformatie heeft ten doel:
De identificering en verklaring van fluctuaties in het energiegebruik
Het grafisch weergeven van trendlijnen in energiegebruik (wekelijks, seizoensgebonden, per product of proces…)
De berekening van het verwachte energiegebruik bij veranderingen in de productie/bedrijfsvoering
Analysering van specifieke sectoren, afdelingen, processen waar (veel) energieverlies optreedt
Analyseren van de effecten van opgetreden of ingezette veranderingen
Het ontwikkelen van targets of streefwaarden voor besparing programma's of programma's in het kader van energiezorg of milieuzorg
Het†actief†beheersen van het energiegebruik (en daaraan verbonden kosten) in plaats van het passief accepteren van de huidige situatie.
Het uiteindelijke doel van energiemonitoring is het terugdringen van de energiekosten door middel van efficiŽnter energiegebruik en beheersing van het energiegebruik. Energiemonitoring levert nog meer voordelen op, zoals efficiŽnter gebruik van grondstoffen (en overige resources), verbeterde budgettering van de (productie-)kosten en een verlaging van de†CO2†(en overige†broeikasgassen) emissie.
contact
Antwerpsesteenweg 491A
2500 Lier (BE) route